برگزاری همایش و رویداد‌ها

سمینار:

سمینار نوع خاصی از رویداد است که ممکن است یک یا چند سخنران اصلی داشته باشد و حول یک موضوع معین صحبت می کنند. به طور کلی در سمینار‌های موفق، شرکت‌کنندگان نیز در بحث اصلی مشارکت دارند و سخنرانان اصلی بیشتر نقش تسهیل‌گر، هدایت‌کننده‌ و ناظر را دارند. بسیاری از واقع در بیشتر سمینارها فقط بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

همایش:

همایش در لغت به نشست‌هایی گفته می شود که مشارکت‌کنندگان، نمایندگان، سازمان‌ها، دولت‌ها و متخصصین امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در آن شرکت دارند که به منظور تحلیل، تبادل نظر، بحث و تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع خاص دور هم جمع می شوند. همایش‌ها می توانند به صورت ملی یا بین‌المللی باشد که ممکن است دائم یا موقت باشد. با توجه به توضیحات ذکر شده، همایش یک نوع رویداد محسوب می شود که در آن چندین شخصیت حقیقی و یا حقوقی درباره یک موضوع خاص تبادل نظر و بحث می کنند.

 

شرکت در همایش‌ها و برگزاری سمینار‌های گوناگون مزایای بسیاری دارد که در بعضی از آن‌ها عبارتند از: موقعیت‌هایی از جمله فرصت‌های آموزشی، شبکه سازی با هم صنفی‌های خود، ثبت جایگاه خود به عنوان یک متخصص، کشف سرویس‌ها و محصولات جدید.

برگزار‌کننده همایش نقش بسیار مهمی در اجرای صحیح برنامه ها و موفقیت یک شرکت یا برند در سمینار‌ها و همایش‌ها دارد.

شرکت برگزار‌کننده برای اجرای دقیق رویدادها نیازمند در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات مناسب اعم از مهارت، تجربه، نیروی انسانی کافی و با‌‌تجربه، ملزومات پذیرایی مکفی و مناسب و … می باشد.

شرکت پارس تدبیر اوراسیا با در نظر گرفتن تمامی نیازهای اساسی مشتریان و تجربه کافی، با توجه به فعالیت در حوزه برگزاری رویداد‌ها و همچنین تجربه کافی در زمینه تشریفات و پذیرایی، آمادگی لازم جهت همکاری در خصوص برگزاری رویدادها را دارد.